Atelier IMPALA de lucru/formare Europa de Est (IMPALA Training Workshop Eastern Europe), 19 septembrie 2016, București

 

Organizatori:

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)

Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB)

Agenda atelierului IMPALA de lucru/formare Europa de Est

Agenda of the IMPALA Training workshop Eastern Europe

 

Prezentări:

· Studiu de caz IMPALA: Evaluarea impactului procesului de evaluare externă la Universitatea Tehnică de Construcții București (RO)

· Chestionarele online din cadrul proiectului IMPALA (RO), (EN)

· Evaluarea impactului asigurării calității din perspectiva studenților în Spațiul European al Învățământului Superior: Așteptări, dezamăgiri și speranțe (EN)

· Evaluarea impactului asigurării calității în învățământul superior: Cum poate sprijini îmbunătățirea organizării, a învățării și a predării? (EN)

Comunicat de presă atelier IMPALA

Fotografii Atelier Impala

 

Titlul în limba română al proiectului:

“Analiza impactului proceselor de asigurare externă a calităţii în învăţământul superior, metodologie pluralistă şi aplicarea unei metode transdisciplinare formative de evaluare a impactului”

Acronim:IMPALA

Proiectul este finanţat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) Programul cadru LLP Erasmus – Învăţarea pe tot parcursul vieţii (Framework programme: Lifelong Learning Erasmus Project) şi se desfășoară pe o perioadă de trei ani (octombrie 2013- septembrie 2016).

Partenerii sunt organizaţi după cum urmează:

-    Patru „grupuri de lucru”, formate din câte o agenţie de asigurare a calităţii şi o universitate din patru ţări ale Uniunii Europene: Germania (evalag - Evaluation Agency Baden-Wuerttemberg, Mannheim, contractorul proiectului) şi Universitatea din Stuttgart; România (ARACIS şi Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti); Finlanda (FINHEEC şi Jyväskylä University of Applied Sciences); Spania (AQU Catalunya, Barcelona şi Universitat Autónoma de Barcelona);

-     Două asociaţii Europene cu responsabilităţi majore în Spaţiul European al Învăţământului Superior, respectiv Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA- Bruxelles, Belgia) şi Uniunea Europeană a studenţilor (ESU- Bruxelles, Belgia);

-    Un consultant independent, respectiv Prof. dr. Bjørn Stensaker (Faculty of Educational Sciences, University of Oslo, Norvegia).

Membrii echipei de proiect a ARACIS

Prof.univ.dr.ing. Radu Mircea Damian - Manager proiect

Prof.univ.dr.ing. Stan Vasilica - expert

Oana Sârbu - expert

Tănase Ion - ofițer financiar

Lolea Marilena - expert resurse umane

Obiectiv:

Proiectul IMPALA urmărește dezvoltarea și aplicarea unei metodologii de analiză a  impactului procedurilor de asigurare externă a calității (External Quality Assurance - EQA) asupra instituțiilor de învățământ superior. Totodată, proiectul are ca obiectiv principal să ofere informații suplimentare cu privire la rezultatele, așteptările, efectele și impactul procedurilor de asigurare externă a calităţii educaţiei în învăţământul superior în cele patru universităţi partenere.

Activitățile proiectului

Pachetul de lucru I: Managementul proiectului

Managementul proiectului este asigurat la nivelul coordonatorului, prin evalag, precum și la nivelul fiecărui partener, prin echipa sa de implementare. Toate activitățile sunt în conformitate cu Contractul de finanțare aprobat în baza propunerii de proiect. Comunicarea între parteneri este asigurată permanent prin poșta electronică.

Pachetul de lucru II: Dezvoltarea, implementarea și aplicarea metodologiei de analiză a impactului

În cadrul acestui pachet de lucru a fost dezvoltată și aplicată metodologia analizei simultane de impact a procedurilor de evaluare externă a calității din cadrul instituțiilor de învățământ superior. Partenerii din proiect s-au reunit în cadrul a opt întâlniri de proiect, a doua și a cincea întâlnire fiind organizate de ARACIS și derulate în perioada 10-11 aprilie 2014, respectiv 26-27 aprilie 2016 la București.

Agențiile de asigurare a calității partenere în proiectul IMPALA au derulat proceduri de asigurare externă a calității în cadrul universităților partenere în proiect. Printre altele, aceste activități au implicat un studiu de referință (baseline study), un studiu intermediar (midline study) și un studiu final (endline study) pentru analiza impactului prin utilizarea diferitelor chestionare dezvoltate în cadrul acestui pachet de lucru. ARACIS a derulat aceste proceduri în cadrul Universității Tehnice de Construcţii Bucureşti. Între studiul de referință (baseline study) și celelalte două etape, intermediară și finală în care s-au derulat procedurile evaluării impactului, ARACIS a realizat evaluarea instituțională externă a Universității Tehnice de Construcţii Bucureşti, în cadrul proiectului QUALITAS. În acest mod s-a realizat o sinergie între două proiecte cu finanțare europeană, care, deși sunt incluse în domeniul asigurării calității educației, urmăresc aspecte diferite și nu au finanțat aceleași activități.

Pachetul de lucru III: Diseminarea metodologiei și a rezultatelor analizei de impact

În cadrul acestui pachet de lucru este vizată actualizarea constantă a paginii web dedicate proiectului IMPALA astfel încât să se asigure accesibilitatea informațiilor despre evoluția proiectului, activitățile partenerilor din proiect și publicarea lucrărilor membrilor consorțiului.

Tot în cadrul aceluiași pachet de lucru au fost organizate împreună cu ENQA o conferință-seminar (European Conference Seminar), găzduită de evalag și derulată în perioada 19-20 mai 2014 la Mannheim, Germania cât și o conferință internațională (International Final Conference) pe tema analizei impactului procedurilor de asigurare externă a calității în cadrul instituțiilor de învățământ superior, conferință derulată în perioada 16-17 iunie 2016 la Barcelona, Spania. ARACIS a participat la ambele conferințe prin intermediul reprezentanților săi.

Printre livrabilele pachetului de lucru III este și o lucrare metodologică elaborată în special pe baza documentației pentru metodologia analizei de impact și a diferitelor documente realizate în cadrul pachetului de lucru II. Agențiile partenere de asigurare a calității vor publica la rândul lor rezultatele principale ale metodologiei pe site-urile lor.

Un alt livrabil al acestui pachet de lucru este reprezentant de publicarea rezultatelor proiectului și a conferinței internaționale, activitate care va fi finalizată estimativ în luna septembrie 2016.

Pachetul de lucru IV: Valorificarea rezultatelor analizei de impact

Câteva dintre activitățile principale și livrabile ale proiectului permit valorificarea rezultatelor într-un mod direct, de exemplu conferința-seminar și conferința internațională cât și publicațiile proiectului reprezintă mijloace sustenabile de diseminare și valorificare a rezultatelor proiectului.

Agențiile partenere de asigurare a calității vor publica rezultatele principale ale metodologiei pe site-urile lor, pentru ca această informație să fie ușor accesibilă tuturor actorilor interesați.

De asemenea, în cadrul acestui pachet de lucru va fi realizat și diseminat un manual de analiză a impactului asigurării externe a calității în instituțiile de învățământ superior. Acesta va sprijini partenerii proiectului sau alte agenții de asigurare a calității europene sau din afara Europei să adopte metodologia proiectului și să inițieze derularea unor analize de impact a procedurilor proprii de asigurare a calității.

Agențiile partenere de asigurare a calității vor derula ateliere regionale de lucru/formare în regiunea lor (Euro-Region Training Workshops) pentru a disemina și valorifica rezultatele proiectului IMPALA. La aceste ateliere sunt invitați să participe reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, reprezentanți ai studenților, reprezentanți din domeniul politicilor în învățământul superior și diferiți experți.

Pachetul de lucru V: Asigurarea calității proiectului

Pentru fiecare etapă a proiectului sunt realizate rapoarte interne de calitate, adresate partenerilor din proiect. Pe baza acestor rapoarte interne va fi realizat și un raport final cu privire la asigurarea calității proiectului, destinat Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Rezultate așteptate:

Partenerii proiectului IMPALA consideră că, la finalul perioadei de implementare, vor fi obținute următoarele rezultate:

•    Dezvoltarea și aplicarea unei metodologii cu privire la procedurile legate de evaluarea externă a calității în instituțiile de învățământ superior. Această metodologie trebuie să fie flexibilă și ușor de adaptat la diferitele proceduri de evaluare externă a calității;

•    Antrenarea în analiza de impact a membrilor comunităţii academice, inclusiv studenții;

•    Analiza și compararea impactului diferitelor proceduri de asigurare externă a calității, ca și a percepției diferiților actori cu privire la impactul acestor proceduri;

•    Analiza rolului și procedurilor de asigurare externă a calității în schimbarea și îmbunătățirea procedurilor de sprijinire a culturii calităţii în instituțiile de învățământ superior;

•    Îmbunătățirea înțelegerii relației cauzale dintre asigurarea calității și schimbarea organizațională;

•    Cooperarea activă a unor instituții europene de învățământ superior;

•    Cooperarea viitoare a unor agenții europene de asigurare a calității și instituții de învățământ superior (analiză evolutivă de tip “benchmarking” în practica asigurării calității și în managementul calității).

Evenimente publice:

EUROPEAN CONFERENCE SEMINAR (în cooperare cu ENQA)

"Analiza impactului asigurării externe a calității în instituțiile de învățământ superior: Metodologia și relevanța ei pentru politica din domeniul învățământului superior" (Impact Analysis of External Quality Assurance in Higher Education Institutions: Methodology and Its Relevance for Higher Education Policy), 19-20 mai 2014, Mannheim, Germania → Mai multe informaţii

CONFERINȚĂ FINALĂ INTERNAȚIONALĂ (în cooperare cu ENQA)

"Analiza impactului managementului calității în învățământul superior. O contribuție la dezvoltarea sustenabilă a calității în societatea cunoașterii" (Impact Evaluation of Quality Management in Higher Education. A Contribution to Sustainable Quality Development of the Knowledge Society), 16-17 iunie 2016, Barcelona, Spania → Mai multe informaţii

ATELIERE REGIONALE DE LUCRU/FORMARE (EURO-REGION TRAINING WORKSHOPS)

Atelier IMPALA de lucru/formare Europa de Est (IMPALA Training Workshop Eastern Europe), 19 septembrie 2016, București, România → Mai multe informaţii

Agenda atelierului IMPALA de lucru/formare Europa de Est

Agenda of the IMPALA Training workshop Eastern Europe

 

Atelier IMPALA de lucru/formare Europa de Sud (IMPALA Training Workshop Southern Europe), 23 septembrie 2016, Barcelona, Spania → Mai multe informaţii

Atelier IMPALA de lucru/formare Europa Centrală (IMPALA Training Workshop Central Europe), 28 septembrie 2016, Mannheim, Germania → Mai multe informaţii

Publicații

Publicațiile realizate în cadrul proiectului IMPALA pot fi accesate pe site-ul proiectului.

Mai multe informații pot fi obținute de pe site-ul proiectului:

www.impala-qa.eu/impala

Cu sprijinul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții al Uniunii Europene

 

Cu sprijinul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții al Uniunii EuropeneENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE