Cadru legislativ referitor la ARACIS

Ordonanța de urgență nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

Ordonanta_de_urgenta_nr._75_din_2005_actualizata_la__22.10.2015.pdf


Legea nr. 87/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005

legea87.pdf

Regulament de functionare a comisiilor permanente

Regulament_de_functionare_a_comisiilor_permanente_-_Final_23_Octombrie_2017.pdf

Procedura selectare membri Comisii ARACIS

Ordonanța de urgență nr. 102/2006

OUG_nr._102-2006.pdf

Legea nr. 240/2007

Legea_nr._240-2007.pdf

Legea nr. 69/2011

Lega_nr._69-2011.pdf

Ordonanța de urgență nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

OUG_nr._75_2011.pdf

OUG nr. 92/2012

OUG_nr._92_2012.pdf

OUG nr. 117/2013

OUG_nr._117_din_2013.pdf

OM nr. 6540/2012

OM_nr._6540_2012.pdf

OM nr. 3084/2013

OM_nr._3084_-_2013.pdf

OM nr. 146 din 2014

OM_nr._146_din_2014.pdf

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 22 privind modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

ROF_ARACIS.rar

HG nr. 369/2013

HG_nr._369_din_2013.pdf

Hotărârea Guvernului 1418 / 2006

HG_nr._1418_-_2006.pdf

Hotărârea nr. 915 din 14 decembrie 2017 - Metodologie de evaluare externă

Hotărârea nr. 915 din 14 decembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologie de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului 1418 / 2006

Metodologie_aprobata_HG_1418_-_2006.pdf

Hotărârea Guvernului nr. 1512 / 2008

HG_nr._1512-2008.pdf

Hotărârea Guvernului nr. 1731 / 2006

HG_nr._1731_-_2006.pdf


Cadru legislativ referitor la Învățământul Superior din România

Legea nr. 1/2011 (actualizată in 2017)

v1_Lege_nr._1_din_2011_actualizata_2017.pdf

Ordinul Ministrului nr. 3753/2011

OM_3753-2011.pdf

Hotărârea Guvernului nr. 575/2015

HG_575_-_2015.pdf

Hotărârea Guvernului nr. 595/2015

HG_595_-_2015.pdf

Legea nr. 287/2004 - Legea consortiilor universitare

v1_Lege_nr._287_r1__din_2004.pdf

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

v1_Lege_nr._288_din_2004_ACTUALIZATA_2016.pdf

Ordinul M.Ed.C. nr. 4491/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

ordin_org_doct.pdf

Hotǎrârea Guvernului nr. 681/29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

HG_nr._681-2011.pdf

v1_Anexa_la_hg_681_din_2011_ACTUALIZATA_2016.pdf

v1_Hotarare_nr._134_din_2016.pdf

Hotărârea nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat

HG_masterat.pdf

Hotărârea Guvernului Nr. 890 / 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 629/2008 privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I

HG_nr._890_2008.pdfENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE