În atenția viitorilor studenți, studenți și angajatori

Accesând link-urile de mai jos, veți putea consulta lista specializărilor/programelor de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și care funcționează legal în cadrul instituțiilor de învățământ superior pe ani universitari.

Din aceste nomenclatoare ale specializărilor, publicul larg poate afla răspunsul la diverse întrebări, așa cum sunt:

Un viitor student: Este specializarea/programul de studii pe care doresc să îl urmez acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu?

Un student: Este specializarea/programul de studii la care sunt înscris acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu?

Un angajator: Candidații la o poziție/funcție în entitate (firmă, instituție publică etc) au parcurs un program de studii acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu?

Important: În cazul în care aveți întrebări cu privire la valabilitatea diplomelor, rugăm să vă adresați Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale, instituție abilitată în furnizarea acestor informații.

Programe de studii universitare de licență

Anul universitar 2017/2018

Hotararea nr 140 din 2017

Anul universitar 2016/2017

Hotararea nr 376 din 2016

Anul universitar 2015/2016

Hotararea nr 575 din 2015

Programe de studii universitare de masterat

Anul universitar 2017/2018

Hotărâre nr 117 din 2017

Anul universitar 2016/2017

Hotărâre nr 402 din 2016

Anul universitar 2015/2016

Hotărâre nr 595 din 2015

 

 

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE