Evaluarea ARACIS de către ENQA

Evaluare 2018

Comisia de evaluare:

David William Cairns (Președinte, expert în asigurarea calității – nominalizat de ENQA)

Agnes Leinweber (Secretar, expert în asigurarea calității – nominalizat de ENQA)

Hannele Marjatta Niemi (cadru didactic – nominalizat de EUA)

Simona Dimovska (student – nominalizat de ESU)

Scrisoare Board ENQA – rezultat evaluare (13.09.2018)

Raport ENQA de evaluare a ARACIS (2018)

Raport de autoevaluare al ARACIS_Noiembrie 2017

Anexe_Raport de autoevaluare al ARACIS_Noiembrie 2017

Annex I Terms of Reference ENQA coordinated review ARACIS

 

Evaluari anterioare

Evaluarea ARACIS de către ENQA din 2013

 

Comisia de evaluare a fost alcătuită din:

- Dr. David Cairns (Quality Assurance Research for Higher Education Ltd, Marea Britanie, preşedinte),

- Dr. Nieves Pascual (Andalusian Agency of Knowledge, Department of

Evaluation and Accreditation (AAC-DEVA), Spania, secretar),

- Professor Dezsö Sima (Obuda University, Ungaria),

- Dr. Norma Ryan (European University Association (EUA)),

- Anca Mărgineanu (Numire ESU, România)

Raport ENQA de evaluare a ARACIS (2013)

 

 

 

 

 

 

Comunicare ENQA

Scrisoare Board ENQA – rezultat evaluare (28.10.2013)

Raport de progres al ARACIS (30.09.2015)

Solicitare clarificări Raport de progres (20.11.2015)

Răspuns ARACIS solicitare clarificări (27.01.2016)

Comunicare EQAR

Scrisoare EQAR – rezultat înregistrare (22.05.2014)

Substantive Changes Report (03.03.2016)

Solicitare clarificări de la EQAR, privind Substantive Changes Report (18.05.2016)

Răspuns ARACIS solicitare clarificări (06.06.2016)

Scrisoarea EQAR privind Substantive Changes Report (05.09.2016)

 

 

Evaluarea ARACIS de către ENQA din anul 2009

Comisia de evaluare a fost alcătuită din:

- Prof. György Bazsa (Comisia de Acreditare Maghiară, Ungaria, preşedinte),

- Obe de Vries (Inspectoratul pentru Educaţie, Olanda, secretar),

- Prof. Jacques Willems (Universitatea din Ghent, Belgia),

- Stefan Delplace (Numire EURASHE, Belgia),

- Koen Geven (Numire ESU, Olanda)

Raport_ENQA_de_evaluare_a_ARACIS (2009)

ENQA_final_report_on_ARACIS (2009)

ARACIS progress report for ENQA

Scrisoarea ENQA către ARACIS

 

 

 

 

 

 

 


Evaluarea ARACIS de către ESU din anul 2008

Comisia de evaluare a fost alcătuită din:

-Koen Geven, fost Președinte al ESU, Student în Științe Politice în Olanda;

-Katja Kamsek - Slovenia;

-Viorel Proteasa - România.

ESU_External_Review_on_ARACIS.pdf


Evaluarea ARACIS de către EUA din perioada 2007-2008

Comisia de evaluare a fost alcătuită din:

 

- Prof. Jurgen KOHLER - Germania : Profesor de Drept Privat la Universitatea GREIFSWALD, al cărei rector a fost in perioada 1994 - 2000. In perioada 2005-2007 a fost Presedintele Consiliului German al Acreditărilor. Este membru al Comisiei pentru Invățământ superior și cercetare din cadrul Consiliului Europei, în calitate de reprezentant al universităților germane, este membru în Board-ul EUA, în domeniul evaluărilor institutionale. Totodată, este coeditor al "Handbooks on Quality Assurance" si " Bologna Process", membru în diferite comisii de evaluare/acreditare de programe de studii si institutii de invatamânt superior/agentii de asigurare a calitatii.

- Lesley Wilson - Marea Britanie: Secretar General al EUA, fost director al UNESCO -CEPES si al Biroului Tempus.

- Thierry Malan - Franța : Inspector General Onorific al Administrației pentru Educație și Cercetare din Franța, este absolvent al ENA - Ecole Nationale de l'Administration - Paris si a lucrat în domeniul asigurarii calitatii si evaluarii în învatamântul superior

- Lewis PURSER – Irlanda : Director al Departamentului de Afaceri Academice al Asociației Irlandeze a Universităților și evaluator instituțional în cadrul EUA din 1998.

Raport_EUA_evaluare_ARACIS.pdf


Evaluarea independentă a activității ARACIS din perioada 2006-2007

Pilotarea “Metodologiei de evaluare externă, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță” de către ARACIS, în perioada anului universitar 2006-2007, ca și alte activități inițiate și finalizate de ARACIS în acest interval, au fost supuse unei evaluări externe efectuate pe bază de contract, de un grup independent de experti români constituiți în „Comitetul de Monitorizare”.

Comitetul de Monitorizare a fost alcătuit din:

- Prof. univ. dr. Mircea Miclea - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;

- Prof. univ. dr. Mihai Korka - Academia de Studii Economice din București;

- Prof. univ. dr. Smaranda Angheni - Universitatea „Titu Maiorescu” din București;

- Prof. univ. dr. Luminița Nicolescu - Academia de Studii Economice din București;

- drd. Bogdan Florian - Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București.

Acesta a elaborat un „Raport independent de evaluare a activității ARACIS în perioada de pilotare a aplicării Metodologiei de evaluare externă a asigurării calității“ (pe scurt, Raportul independent de evaluare), care a fost analizat de Consiliul ARACIS și de Comitetul de Monitorizare în ședința lor comună (din ziua de 4 octombrie 2007). Conținutul Raportului independent de evaluare a fost asumat de membrii Consiliului ARACIS. Plecând de la concluziile acestui Raport, Consiliul ARACIS a elaborat un Plan de măsuri în vederea imbunatatirii calității activității ARACIS.

Totodată, ARACIS a elaborat și publică în prezent Declarația privind misiunea și obiectivele sale, în conformitate cu practica agențiilor similare europene.

Raport_Monitorizare.pdf
Anexa_1.pdf
Anexa_2.pdf
Anexa_3.pdf
Anexa_4.pdf
Plan_actiuni.pdf
Declaratie.pdfENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE