December 2015

2015 

1. The basic components and instruments of analysis and correlation of the Romanian National System of Higher Education (in Romanian: Componentele de bază și instrumente de analiză și corelație a Sistemului Național de Învățământ Superior)

Iordan Petrescu, Oana Sârbu, Emilia Gogu

2. Student-centered learning and teaching: a new challenge for universities? (in Romanian: Învățarea și predarea centrate pe student: o nouă provocare pentru universități?)

Radu Mircea Damian, Adina Ghidura

3. Statistical analysis of the evolution of high school graduates in Romania, between 2000-2014 (in Romanian: Analiza statistica a evoluției absolvenților de liceu în România, în perioada 2000 – 2014)

Emilia Gogu, Mihaela Mureșan, Marinella Sabina Turdean

Full content – QAR Magazine vol. 6, no. 1

 

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE