Evaluări Instituționale

A B C G I O P R S T

A

Sus

Alba-Iulia

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

B

Sus

Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Baia Mare

Universitatea de Nord din Baia Mare

Brașov

Universitatea „Transilvania” din Brașov

Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov

București

Universitatea Politehnica din București

Universitatea Tehnică de Construcții din București

Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti

Universitatea din București

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

Academia de Studii Economice din București

Universitatea Națională de Muzică din București

Universitatea Națională de Arte din București

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

Academia Tehnică Militară din București

Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București

Academia Națională de informații „Mihai Viteazul” din București

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Universitatea „Titu Maiorescu” din București

Universitatea Româno-Americană din București

Universitatea „Hyperion” din București

Universitatea „Bioterra” din București

Universitatea Ecologică din București

Universitatea „Athenaeum” din București

Universitatea „Artifex” din București

Școala Normală Superioară - București (SNSB)

C

Sus

Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

Fundația „Sapienția” - Universitatea „Sapienția” din Cluj-Napoca

Constanța

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Universitatea Maritimă din Constanța

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța

Craiova

Universitatea din Craiova

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

G

Sus

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea „Danubius” din Galați

I

Sus

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași

Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iași

Universitatea „Petre Andrei” din Iași

O

Sus

Universitatea din Oradea

Universitatea „Emanuel” din Oradea

Fundația „Agora” - Universitatea „Agora” din Oradea

P

Sus

Petroșani

Universitatea din Petroșani

Pitești

Universitatea din Pitești

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești

Ploiești

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

R

Sus

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

S

Sus

Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

Suceava

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

T

Sus

Târgoviște

Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Târgu-Jiu

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

Târgu-Mureș

Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

Timișoara

Universitatea „Politehnica” din Timișoara

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din TimișoaraENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE