19.10.2015 17:51

Anunț achiziție directă a unui server

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă un server cod CPV 48820000-2, necesar implementării proiectului cu titlul: ”Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii - ACAD-INOV” POSDRU/155/1.2/S/141884.

Anunț

Fișa tehnică

Formulare

Anulare procedură de achiziție

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE