17.09.2015 14:58

Anunț achiziție directă de copiatoare

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă, Copiatoare cod CPV 30121100-4 necesare pentru desfășurarea activității curente a ARACIS.

Anunț

Fișă tehnică 1

Fișă tehnică 2

Formulare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE