14.10.2015 11:31

Anunț achiziție directă de servicii de gestionare informatică

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă, Servicii de gestionare informatică necesare pentru desfășurarea activității curente a ARACIS.

Anunț

Fișă tehnică

Formulare

Anunț anulare procedură
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE