16.11.2015 16:34

Anunț achiziție directă de servicii pentru evenimente

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează prin achiziție directă, servicii pentru evenimente necesare pentru desfășurarea ”Conferința de închidere ACAD-INOV, 20-21 noiembrie 2015, București” din cadrul proiectului cu titlul: ”Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii - ACAD-INOV” POSDRU/155/1.2/S/141884.

Termenul limită pentru depunerea ofertei la Registratura ARACIS este 18.11.2015 ora 10:00.

Mai multe detalii găsiți mai jos:

Anunț

Caiet de sarcini

Formulare

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE