09.09.2015 15:21

Anunț achiziție directă de servicii pentru evenimente necesare pentru desfășurarea ”Seminarului ACAD-INOV, 25-26 septembrie 2015, Brașov”

 

Anunț de achiziție directă de servicii pentru evenimente necesare pentru desfășurarea  ”Seminarului ACAD-INOV, 25-26 septembrie 2015, Brașov” din cadrul proiectului cu titlul: ”Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii - ACAD-INOV” POSDRU/155/1.2/S/141884

Anunț

Caiet Sarcini

Formulare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE