03.12.2015 10:47

Anunț achiziție directă de servicii tipografice

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă, Servicii tipografice cod CPV 79810000-5 necesare publicării materialelor rezultate din activități, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc - QUALITAS” POSDRU/155/1.2/S/141894.

Data limită pentru depunerea ofertei este 8.12.2015 ora 10:00.

Mai multe detalii găsiți mai jos:

Anunț

Caiet de sarcini

Formulare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE