18.09.2014 13:55

Anunț pentru achiziția directă ”Servicii de catering”

 

Anunț pentru achiziția directă ”Servicii de catering” pentru conferința de lansare a proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc -QUALITAS” POSDRU/155/1.2/S/141894.

Anunț

Formulare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE