06.01.2015 08:24

Anunț achiziție directă de ”servicii de audit”

 

Anunț achiziție directă de ”servicii de audit financiar” pentru exercițiul anului financiar 2014.

Anunț

Caiet de sarcini

Formulare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE