09.03.2015 16:32

Anunț achiziție directă de ”servicii de cercetare socială”

 

Anunț achiziție directă de ”servicii de cercetare socială” pentru derularea proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc - QUALITAS” contract POSDRU/155/1.2/S/141894.

Anunț

Caiet de sarcini

Formulare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE