08.10.2014 15:40

Anunț achiziție directă de ”Servicii de contabilitate”

 

Anunț achiziție directă de ”servicii de contabilitate” (Expert contabil) în cadrul proiectului cu titlul: ”Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii - ACAD-INOV”  POSDRU/155/1.2/S/141884

Anunt

Caiet de sarcini

Formulare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE