11.12.2014 08:53

Anunț achiziție directă de ”servicii de traducere”

 

Anunț achiziție directă de ”servicii de traducere” a documentelor utilizate în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc - QUALITAS” POSDRU/155/1.2/S/141894.

Anunț

Caiet de sarcini

Formulare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE