05.01.2011 15:50

Achiziție de Servicii de cercetare socială

 

ARACIS, în cadrul proiectului Asigurarea calității în învățământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel de sistem și insituțional, POS DRU/2/1.2/S/1, achiziționează servicii de cercetare socială.

Invitația de participare a fost publicată în SEAP în data de 05.01.2011 cu numărul 276193.

Data limită de depunere a ofertelor este 17.01.2010, ora 11.00.

Documentația de atribuire

Procedura a fost anulată conform deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE