26.01.2010 15:56

Achiziție de Servicii de cercetare socială

 

ARACIS, în cadrul proiectului Asigurarea calității în învățământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel de sistem și insituțional, POS DRU/2/1.2/S/1, achiziționează servicii de cercetare socială.

Invitația de participare a fost publicată în SEAP în data de 26.01.2010 cu numărul 239645.

Data limită de depunere a ofertelor este 15.02.2010, ora 11.00.

Documentația de atribuire

Această procedură a fost anulată de către autoritatea contractantă.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE