22.01.2010 09:53

Achiziție de Servicii de transport aerian și ocazional național și internațional

 

ARACIS, în cadrul proiectului Asigurarea calității în învățământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel de sistem și insituțional, POS DRU/2/1.2/S/1, achiziționează servicii de transport aerian ocazional.

Invitația de participare a fost publicată în SEAP în data de 22.01.2010 cu numărul 239394.

Data limită de depunere a ofertelor este 05.02.2010, ora 10.00.

Documentația de atribuire
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE