11.03.2015 12:16

Anunț achiziție directă de ”Computer portabil (laptop)”

 

Anunț achiziție directă de ”computer portabil (laptop)” pentru derularea proiectului: ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc - QUALITAS” contract POSDRU/155/1.2/S/141894

Anunț

Caiet sarcini

Formulare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE