28.03.2016 13:04

Anunț achiziție directă de servicii de gestionare informatică

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă, Servicii de gestionare informatică necesare pentru desfășurarea activității curente a ARACIS.

Data limită pentru depunerea ofertei este 08.04.2016 ora 10:00.

Anunț

Fișă tehnică

Formulare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE