13.01.2016 14:13

Anunț achiziție directă de servicii de medicina muncii

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă, servicii de medicina muncii cod CPV 85147000-1.

Oferta se va depune la registratura ARACIS, B-dul Schitu Măgureanu, nr. 1, et 1, sector 5, Bucuresti. Data limită pentru depunerea ofertei: 21.01.2016, ora 10:00.

Mai multe detalii gasiti mai jos:

Caiet de sarcini

Invitatie de participare

Formulare

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE