26.10.2015 12:54

Anunț achiziție directă de servicii pentru evenimente

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează în conformitate cu prevederile art.19 din O.U.G. nr. 34/2006, prin achiziție directă, Servicii pentru evenimente cod CPV 79952000-2 necesare organizării workshop-ului din ziua de 4 noiembrie 2015, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc - QUALITAS” POSDRU/155/1.2/S/141894.

Anunț

Caiet de sarcini

Formulare

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE