03.03.2016 13:27

Anunț achiziție „Servicii de închiriere a unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru ARACIS”

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin selecție de oferte, servicii de închiriere a unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru ARACIS.

Ofertele se vor depune la registratura ARACIS, B-dul Schitu Măgureanu nr. 1, et. 1, sector 5, București. Data limită pentru depunerea ofertei: 24.03.2016 ora 9:00.

Pentru mai multe detalii consultați:

Anunț

Caiet de sarcini

Norme procedurale interne

Formulare

Clarificarea nr. 1

Raport de evaluare a ofertelor și atribuire a contractului

 

 

 

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE