16.11.2016 15:40

Anunț privind achiziția directă de mobilier birou

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, achiziționează mobilier pentru noul sediu administrativ.

Mai multe detalii gasiti in:

Anunț achiziție directă de mobilier birou

Caiet de sarcini

Formulare achiziție mobilier

Autoritatea contractantă a anulat achiziția de mobilier deoarece a existat o singura ofertă inacceptabilă.

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE