11.01.2018 14:06

Anunț privind achiziția directă de Servicii de medicina muncii

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior  achiziționează ”Servicii de medicina muncii” conform specificațiilor tehnice.

Accesati link-urile de mai jos pentru mai multe detalii:

Anunț publicitar pentru atribuirea contractului având ca obiect prestări de Servicii de medicina muncii

Caiet de sarcini privind contractarea serviciilor de medicina muncii

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE