12.07.2017 13:47

Anunț privind achiziția directă de sistem integrat pentru managementul economico-financiar

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior -ARACIS achiziționează program integrat de contabilitate prin achiziție directă, în conformitate cu art 7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Data limită pentru depunerea ofertei este 17 iulie 2017 ora 10:00.

Accesati link-urile de mai jos pentru mai multe detalii:

Anunț de achiziție - Sistem integrat pentru managementul economico-financiar

Caiet de sarcini

Formulare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE