26.10.2015 Anunț achiziție directă de servicii pentru evenimente

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează în conformitate cu prevederile art.19 din O.U.G. nr. 34/2006, prin achiziție directă, Servicii pentru evenimente cod CPV 79952000-2 necesare...


19.10.2015 Anunț achiziție directă a unui server

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă un server cod CPV 48820000-2, necesar implementării proiectului cu titlul: ”Comunitate virtuală pentru asigurarea calității...


14.10.2015 Anunț achiziție directă de servicii de gestionare informatică

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă, Servicii de gestionare informatică necesare pentru desfășurarea activității curente a ARACIS.

Anunț

Fișă...


12.10.2015 Anunț achiziție directă de servicii pentru evenimente

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează în conformitate cu prevederile art.19 din O.U.G. nr. 34/2006, prin achiziție directă, Servicii pentru evenimente cod CPV 79952000-2 necesare...


17.09.2015 Anunț achiziție directă de servicii de gestionare informatică

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă, Servicii de gestionare informatică necesare pentru desfășurarea activității curente a ARACIS.

Anunț

Fișă...


17.09.2015 Anunț achiziție directă de copiatoare

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă, Copiatoare cod CPV 30121100-4 necesare pentru desfășurarea activității curente a ARACIS.

Anunț

Fișă tehnică 1

Fișă...


09.09.2015 Anunț achiziție directă de servicii pentru evenimente necesare pentru desfășurarea ”Seminarului ACAD-INOV, 25-26 septembrie 2015, Brașov”

Anunț de achiziție directă de servicii pentru evenimente necesare pentru desfășurarea  ”Seminarului ACAD-INOV, 25-26 septembrie 2015, Brașov” din cadrul proiectului cu titlul: ”Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și...


11.03.2015 Anunț achiziție directă de ”Computer portabil (laptop)”

Anunț achiziție directă de ”computer portabil (laptop)” pentru derularea proiectului: ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc - QUALITAS” contract...


09.03.2015 Anunț achiziție directă de ”servicii de cercetare socială”

Anunț achiziție directă de ”servicii de cercetare socială” pentru derularea proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc - QUALITAS” contract...


06.01.2015 Anunț achiziție directă de ”servicii de audit”

Anunț achiziție directă de ”servicii de audit financiar” pentru exercițiul anului financiar 2014.

Anunț

Caiet de sarcini

Formulare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE