03.03.2016 Anunț achiziție „Servicii de închiriere a unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru ARACIS”

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin selecție de oferte, servicii de închiriere a unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru ARACIS.

Ofertele se vor depune la...


13.01.2016 Anunț achiziție directă de servicii de medicina muncii

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă, servicii de medicina muncii cod CPV 85147000-1.

Oferta se va depune la registratura ARACIS, B-dul Schitu Măgureanu, nr. 1,...


03.12.2015 Anunț achiziție directă de servicii tipografice

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă, Servicii tipografice cod CPV 79810000-5 necesare publicării materialelor rezultate din activități, în cadrul proiectului...


16.11.2015 Anunț achiziție directă de servicii pentru evenimente

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează prin achiziție directă, servicii pentru evenimente necesare pentru desfășurarea ”Conferința de închidere ACAD-INOV, 20-21 noiembrie 2015, București”...


26.10.2015 Anunț achiziție directă de servicii pentru evenimente

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează în conformitate cu prevederile art.19 din O.U.G. nr. 34/2006, prin achiziție directă, Servicii pentru evenimente cod CPV 79952000-2 necesare...


19.10.2015 Anunț achiziție directă a unui server

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă un server cod CPV 48820000-2, necesar implementării proiectului cu titlul: ”Comunitate virtuală pentru asigurarea calității...


14.10.2015 Anunț achiziție directă de servicii de gestionare informatică

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă, Servicii de gestionare informatică necesare pentru desfășurarea activității curente a ARACIS.

Anunț

Fișă...


12.10.2015 Anunț achiziție directă de servicii pentru evenimente

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează în conformitate cu prevederile art.19 din O.U.G. nr. 34/2006, prin achiziție directă, Servicii pentru evenimente cod CPV 79952000-2 necesare...


17.09.2015 Anunț achiziție directă de servicii de gestionare informatică

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă, Servicii de gestionare informatică necesare pentru desfășurarea activității curente a ARACIS.

Anunț

Fișă...


17.09.2015 Anunț achiziție directă de copiatoare

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior achiziționează, prin achiziție directă, Copiatoare cod CPV 30121100-4 necesare pentru desfășurarea activității curente a ARACIS.

Anunț

Fișă tehnică 1

Fișă...
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE