05.09.2014 Achiziție de Servicii de audit financiar

Anunț achiziție directă servicii de audit financiar pentru proiectul ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc -QUALITAS” POSDRU/155.12/S/141894.

Documente...


05.09.2014 Achiziție de Servicii de audit financiar

Anunț achiziție directă servicii de audit financiar pentru proiectul ”Comunitate virtuală pentru asigurarea calității și perfecționării managementului strategic și inovativ în universitățile tehnice și compozite, în vederea...


20.02.2012 Achiziție de Sistem de eEducație pentru evaluarea calității învățământului superior din România

ARACIS, în cadrul proiectului Sistem de eEducație pentru evaluarea calității învățământului superior din România (SeECIS), achiziționează Sistem de eEducație pentru evaluarea calității învățământului superior din...


20.02.2012 Achiziție de Servicii de audit financiar și tehnic

ARACIS, în cadrul proiectului Sistem de eEducație pentru evaluarea calității învățământului superior din România (SeECIS), achiziționează Servicii de audit financiar și tehnic.

Invitația de participare a fost publicată în SEAP...


10.01.2012 Anunț selecție de oferte privind achiziția unui imobil

ARACIS organizează selecție de oferte privind achiziția unui imobil situat în București.

Data limită de depunere a ofertelor este 24.01.2012, ora 16.00.

Anunț

Caiet de sarcini


07.03.2011 Achiziție de Servicii de cercetare socială

ARACIS, în cadrul proiectului Asigurarea calității în învățământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel de sistem și insituțional, POS DRU/2/1.2/S/1, achiziționează...


31.01.2011 Achiziție de Servicii de transport aerian și ocazional național și internațional

ARACIS doreste sa achiziționeze servicii de transport aerian ocazional din venituri proprii.

Invitația de participare a fost publicată în SEAP în data de 31.02.2011 cu numărul 277540.

Data limită de depunere a ofertelor este...


25.01.2011 Achiziție de Servicii de transport aerian și ocazional național și internațional

ARACIS, în cadrul proiectului Asigurarea calității în învățământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel de sistem și insituțional, POS DRU/2/1.2/S/1, achiziționează...


05.01.2011 Achiziție de Servicii de cercetare socială

ARACIS, în cadrul proiectului Asigurarea calității în învățământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel de sistem și insituțional, POS DRU/2/1.2/S/1, achiziționează...


04.03.2010 Achiziție de Servicii de cercetare socială

ARACIS, în cadrul proiectului Asigurarea calității în învățământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel de sistem și insituțional, POS DRU/2/1.2/S/1, achiziționează...
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE