07.08.2019 Anunț privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a 7 (șapte) posturi contractuale de execuție, vacante, pe perioada nedeterminată din cadrul Aparatului tehnic al ARACIS

Condițiile de participare sunt cele prevăzute de Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor...


28.05.2019 Anunț pentru selectarea reprezentanților angajatorilor în Comisiile de experți permanenți (de specialitate) de știinte inginerești ale ARACIS

În şedinţa Consiliului ARACIS din data de 27.05.2019 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți (de Specialitate) de știinte inginerești ale ARACIS pentru reprezentanții...


28.05.2019 Anunț pentru depunerea candidaturilor pentru ocuparea locurilor disponibile în Comisiile de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS

În şedinţa Consiliului ARACIS din data de 27.05.2019 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experţi Permanenţi (de Specialitate) ale ARACIS. Pentru a asigura prezenţa în comisii a unor...


22.05.2019 Anunț de concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Aparatului tehnic al ARACIS

Condițiile de participare sunt cele prevăzute de Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor...


13.05.2019 Anunț de concurs pentru postul temporar vacant de Expert extern Gender Equality Policies - expert în elaborarea unor scheme de derulare a activităților privind politicile egalității de șansă

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior anunță scoaterea la concurs a postului temporar vacant de EXPERT extern Gender Equality Policies - expert în elaborarea unor scheme de derulare a activităților...


07.05.2019 Anunț de concurs pentru două posturi vacante de auditor public intern

Condițiile de participare sunt cele prevăzute de Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor...


18.04.2019 Anunț de concurs pentru postul temporar vacant de EXPERT extern Gender Equality Policies

Anunț de concurs pentru postul temporar vacant de EXPERT extern Gender Equality Policies - expert în elaborarea unor scheme de derulare a activităților privind politicile egalității de șansă din cadrul proiectului “TAking a...


08.03.2019 Anunț de concurs pentru Consiliul ARACIS

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS, agenţie înscrisă în Registrul European al Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – EQAR, scoate la concurs 7 posturi pentru...


31.01.2019 Anunț de concurs pentru două posturi vacante de auditor public intern

ARACIS anunță scoaterea la concurs a două posturi vacante de auditor public intern din cadrul Aparatului tehnic al Agenției.

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru...


17.01.2019 Anunț de selecție experți (redactor și tehnoredactor)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu sediul în Bdul. Mărăști nr. 59, sector 1, București, cod fiscal 18476245, telefon 021 206 7602, anunță selecția de experți pentru serviciile de...


<< Prima Pagină < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 Inainte > Ultima Pagină>>


ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE