26.07.2016 Anunț de concurs pentru ocuparea a unui post vacant de Consilier juridic gr. I - cu atribuții în cadrul Compartimentului juridic și armonizare legislativă în domeniul asigurării calității (poziția 37 din Statul de funcții al ARACIS)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Consilier juridic gr. I - cu atribuții în cadrul Compartimentului juridic și armonizare legislativă în...


26.07.2016 Anunț de concurs pentru ocuparea a unui post de Expert gr. I - cu atribuții în cadrul Compartimentului audit public intern (poziția 77 din Statul de funcții al ARACIS)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Expert gr. I - cu atribuții în cadrul Compartimentului audit public intern (poziția 77 din Statul de...


26.07.2016 Anunț de concurs pentru ocuparea a unui post de Director al Direcției asigurarea calității - studii universitare (poziția 2 din Statul de funcții al ARACIS)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Director al Direcției asigurarea calității - studii universitare (poziția 2 din Statul de funcții al...


26.07.2016 Anunț de concurs pentru ocuparea a unui post de Director al Direcției organizare, resurse umane, informatizare și achiziții publice (poziția 51 din Statul de funcții al ARACIS)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Director al Direcției organizare, resurse umane, informatizare și achiziții publice (poziția 51 din...


26.07.2016 Anunț concurs pentru ocuparea a unui post de Director general al Direcției generale asigurarea calității, juridică și armonizare legislativă (poziția 1 din Statul de funcții al ARACIS)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Director general al Direcției generale asigurarea calității, juridică și armonizare legislativă (poziția...


05.05.2016 Anunț de concurs pentru ocuparea a unui post de Expert gr. IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior -ARACIS anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Expert gr. IA - cu atribuții în cadrul Compartimentului Relații Internaționale, Implementare proiecte,...


05.05.2016 Anunț de concurs pentru ocuparea a unui post de Expert gr. IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior -ARACIS anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Expert gr. IA - cu atribuții în cadrul Compartimentului Relații Internaționale, Implementare proiecte,...


20.10.2015 Anunț selecție experți pe termen scurt PL IV

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS implementează, până în luna decembrie 2015, proiectul "Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc...


22.07.2015 Anunț selecție experți pe termen scurt în cadrul Pachetului de lucru V (Redactori și tehnoredactori)

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior continuă implementarea, până în luna octombrie 2015, a proiectului “Dezvoltarea și consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior...


13.07.2015 Anunț selecție experți pe termen scurt în cadrul pachetului de lucru PL IV

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS în perioada decembrie 2014 - septembrie 2015, implementează proiectul ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de...
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE