26.01.2017 Lista studenților validați - membri în comisiile permanente de specialitate

Lista studenților validați pentru a fi membri în comisiile permanente de specialitate ale ARACIS poate fi accesată de la link-ul:

Centralizatorul studenților

În termen de 5 zile studenții selectați vor depune la sediul...


23.01.2017 Anunț de concurs pentru ocuparea unui post vacant de Director economic

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Director economic (poziția 38 din Statul de functii al ARACIS).

Termenul pentru depunerea actelor de...


06.01.2017 Anunț privind procedura de selectare și numire a studenților membri în comisiile permanente de specialitate

În conformitate cu Procedura de selectare și numire a studenților membri în comisiile permanente de specialitate, adoptată de Consiliul ARACIS în data de 28 septembrie 2016, studenți membrii în Registrul Național al Evaluatorilor...


29.12.2016 Anunț de concurs pentru ocuparea unui post vacant de Auditor public intern gr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Auditor public intern gr. I cu atributii in cadrul Compartimentului audit public intern (poziția 77...


28.12.2016 Anunț de concurs pentru ocuparea unui post vacant de Expert achiziții publice gr IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Expert achiziții publice gr IA (poziția 64 din Statul de funcții al  ARACIS).

Termenul pentru...


28.12.2016 Anunț de concurs pentru ocuparea unui post vacant de Expert gr. IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Expert gr. IA cu atributii in cadrul Serviciului Relații Internaționale, Implementare proiecte,...


28.12.2016 Anunț de concurs pentru ocuparea unui post vacant de Referent tr. IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Referent tr. IA din cadrul Serviciului Relații publice, Secretariat, Arhivă și Registratură (poziția 58...


28.12.2016 Anunț de concurs pentru ocuparea unui post vacant de Auditor public intern gr. IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Auditor public intern gr. IA cu atributii in cadrul Compartimentului audit public intern (poziția 76 din...


02.09.2016 Anunț privind neocuparea posturilor vacante

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, a organizat în perioada 25.07 - 25.08.2016 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de: Director General Direcția Generală asigurarea calității,...


26.07.2016 Anunț de concurs pentru ocuparea a unui post vacant de Consilier juridic gr. I - cu atribuții în cadrul Compartimentului juridic și armonizare legislativă în domeniul asigurării calității (poziția 37 din Statul de funcții al ARACIS)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Consilier juridic gr. I - cu atribuții în cadrul Compartimentului juridic și armonizare legislativă în...
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE