06.10.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Expert gr. IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Expert gr. IA (cu atribuţii privind salarizarea) din cadrul Serviciului financiar-contabilitate...


06.10.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inspector de specialitate gr. II

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. II din cadrul Serviciului experţi şi inspectori de specialitate -...


01.09.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inspector de specialitate gr. II şi a unui post de Expert gr. IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. II şi a unui post vacant de Expert gr. IA din cadrul Serviciului...


05.06.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inspector de specialitate gr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. I din cadrul Compartimentului relaţii internaţionale, implementare...


05.06.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inspector de specialitate gr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. I din cadrul Serviciului Experţi şi Inspectori de specialitate -...


20.01.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Director al Direcţiei relaţii internaţionale, proiecte şi cooperare

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Director al Direcţiei relaţii internaţionale, proiecte şi cooperare (poziţia 42 din statul de...


02.10.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Administrator sistem informatic

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Administrator sistem informatic din cadrul Compartimentului tehnologia informaţiei (poziţia 39 din...


02.10.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inginer sistem informatic

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inginer sistem informatic din cadrul Compartimentului tehnologia informaţiei (poziţia 38 din...


10.07.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Referent tr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Referent tr. I din cadrul Serviciului Relaţii Publice, Secretariat Arhivă şi Registratură (poziţia...


10.07.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inspector de specialitate gr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. I din cadrul Compartimentul Achiziţii publice (poziţia 40 din statul de...
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE