16.12.2014 Anunț de concurs pentru ocuparea a unui post de Expert gr. IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Expert gr. IA din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate (poziția 21 din statul de funcții al ARACIS)....


04.12.2014 Anunț privind selectarea de experți pe termen scurt

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță selecția de experți pe termen scurt în cadrul proiectului strategic ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de...


10.11.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Expert gr. IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Expert gr. IA din cadrul Serviciului financiar-contabilitate (poziția 21 din statul de...


06.10.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Expert gr. IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Expert gr. IA (cu atribuţii privind salarizarea) din cadrul Serviciului financiar-contabilitate...


06.10.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inspector de specialitate gr. II

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. II din cadrul Serviciului experţi şi inspectori de specialitate -...


01.09.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inspector de specialitate gr. II şi a unui post de Expert gr. IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. II şi a unui post vacant de Expert gr. IA din cadrul Serviciului...


05.06.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inspector de specialitate gr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. I din cadrul Compartimentului relaţii internaţionale, implementare...


05.06.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inspector de specialitate gr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. I din cadrul Serviciului Experţi şi Inspectori de specialitate -...


20.01.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Director al Direcţiei relaţii internaţionale, proiecte şi cooperare

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Director al Direcţiei relaţii internaţionale, proiecte şi cooperare (poziţia 42 din statul de...


02.10.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Administrator sistem informatic

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Administrator sistem informatic din cadrul Compartimentului tehnologia informaţiei (poziţia 39 din...
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE