05.06.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inspector de specialitate gr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. I din cadrul Serviciului Experţi şi Inspectori de specialitate -...


20.01.2014 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Director al Direcţiei relaţii internaţionale, proiecte şi cooperare

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Director al Direcţiei relaţii internaţionale, proiecte şi cooperare (poziţia 42 din statul de...


02.10.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Administrator sistem informatic

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Administrator sistem informatic din cadrul Compartimentului tehnologia informaţiei (poziţia 39 din...


02.10.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inginer sistem informatic

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inginer sistem informatic din cadrul Compartimentului tehnologia informaţiei (poziţia 38 din...


10.07.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Referent tr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Referent tr. I din cadrul Serviciului Relaţii Publice, Secretariat Arhivă şi Registratură (poziţia...


10.07.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inspector de specialitate gr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. I din cadrul Compartimentul Achiziţii publice (poziţia 40 din statul de...


10.07.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a două posturi de Inspector de specialitate gr. II

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a două posturi vacante de Inspector de specialitate gr. II din cadrul Serviciului Experţi şi Inspectori de specialitate -...


06.02.2013 Anunţ privind selectarea prin concurs pentru 10 posturi din Consiliul ARACIS

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS, agenţie listată în Registrul European al Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – EQAR, scoate la concurs 10 posturi pentru...


05.04.2012 Anunt de concurs pentru ocuparea postului de Informatician

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Informatician (poziția 43 din statul de funcții) din cadrul Compartimentului tehnologia...


22.12.2011 Anunt de concurs pentru ocuparea postului de Expert gr. 1A

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Expert gr. 1A (poziția 33 din statul de funcții) din cadrul Serviciului Financiar...
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE