02.10.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Administrator sistem informatic

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Administrator sistem informatic din cadrul Compartimentului tehnologia informaţiei (poziţia 39 din...


02.10.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inginer sistem informatic

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inginer sistem informatic din cadrul Compartimentului tehnologia informaţiei (poziţia 38 din...


10.07.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Referent tr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Referent tr. I din cadrul Serviciului Relaţii Publice, Secretariat Arhivă şi Registratură (poziţia...


10.07.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a unui post de Inspector de specialitate gr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. I din cadrul Compartimentul Achiziţii publice (poziţia 40 din statul de...


10.07.2013 Anunt de concurs pentru ocuparea a două posturi de Inspector de specialitate gr. II

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a două posturi vacante de Inspector de specialitate gr. II din cadrul Serviciului Experţi şi Inspectori de specialitate -...


06.02.2013 Anunţ privind selectarea prin concurs pentru 10 posturi din Consiliul ARACIS

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS, agenţie listată în Registrul European al Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – EQAR, scoate la concurs 10 posturi pentru...


05.04.2012 Anunt de concurs pentru ocuparea postului de Informatician

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Informatician (poziția 43 din statul de funcții) din cadrul Compartimentului tehnologia...


22.12.2011 Anunt de concurs pentru ocuparea postului de Expert gr. 1A

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Expert gr. 1A (poziția 33 din statul de funcții) din cadrul Serviciului Financiar...


22.12.2011 Anunt de concurs pentru ocuparea postului de Inginer sistem in informatică

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Inginer sistem in informatică (poziția 43 din statul de funcții) din cadrul Compartimentului tehnologia...


02.09.2011 Anunt de concurs pentru ocuparea postului de Auditor intern

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Auditor intern (pozitia 15 din statul de functii al Aparatului tehnic) din cadrul Compartimentului Audit...
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE