17.05.2017 11:40

Anunț de concurs pentru două posturi vacante de Inspector de specialitate gr. I

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS anunță scoaterea la concurs a două posturi vacante de Inspector de specialitate gr. I (pozițiile 8 și 11 din Statul de funcții al ARACIS) cu atribuții în cadrul Serviciul Experți și inspectori de specialitate - Acreditare și Asigurarea calității educației - studii universitare.  Dosarele cu actele solicitate vor fi depuse la Compartimentul Resurse Umane al ARACIS cu sediul în B-dul Mărăști nr. 59, sector 1, București în clădirea Facultății de Îmbunătățiri Funciare din cadrul USAMV București până la data de 15 iunie 2017 inclusiv, orele 14:00.

Anunț de concurs

Bibliografie

Cerere de inscriere

Centralizator nominal privind rezultatele finale
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE