17.05.2017 11:53

Anunț de concurs pentru postul vacant de Auditor public intern gr. I

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Auditor public intern gr. I (poziția 67 din Statul de funcții al ARACIS) cu atribuții în cadrul Compartimentul audit public intern.  Dosarele cu actele solicitate vor fi depuse la Compartimentul Resurse Umane al ARACIS cu sediul în B-dul Mărăști nr. 59, sector 1, București, în clădirea Facultății de Îmbunătățiri Funciare din cadrul USAMV București, până la data de 15 iunie 2017 inclusiv, orele 14:00.

Anunț de concurs

Bibliografie

Cerere de inscriere

Anunț
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE