20.04.2017 16:05

Anunț de concurs pentru postul vacant de Expert gr. IA - asigurarea internă a calitatii (poziția 65 din Statul de funcții al ARACIS)

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Expert gr. IA - asigurarea internă a calității (poziția 65 din Statul de funcții al ARACIS) cu atribuții în cadrul Compartimentului Asigurarea Internă a Calității - Direcția Relații Internaționale, Proiecte și Cooperare.

Dosarele cu actele solicitate vor fi depuse la Compartimentul Resurse Umane al ARACIS cu sediul în B-dul Mărăști nr. 59, sector 1, București în clădirea din cadrul USAMV București până la data de 16 mai 2017 inclusiv, orele 14:00.

Anunț de concurs

Bibliografie

Cerere de inscriere
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE