18.07.2017 09:11

Anunț de concurs pentru postul vacant de Inspector de specialitate gr. II cu atribuții în cadrul Serviciului Experți și inspectori de specialitate

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, în conformitate cu OUG nr. 75/2005 cu modificările și completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Inspector de specialitate gr II - cu atribuții în cadrul Serviciului Experți și inspectori de specialitate - Acreditare și Asigurarea calității educației - studii universitare (pozițiile 8 din Statul de funcții al ARACIS).

Dosarele cu actele solicitate vor fi depuse la Compartimentul Resurse Umane al ARACIS cu sediul în B-dul Mărăști nr. 59, sector 1, București, în clădirea Facultății de Îmbunătățiri Funciare din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București până la data de  11 august 2017 inclusiv, orele 14:00.

Anunț, Cerere de înscriere, Bibliografie
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE