08.11.2017 13:31

Anunț de concurs - proiect QAFIN

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învătământul Superior – ARACIS anunță scoaterea la concurs a 3 (trei) posturi contractuale de execuție, temporar vacante, pe perioada determinată de implementare a proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN”, cod SIPOCA 16 :

 

  • Coordonator raportare comunicare partener (expert, grad IA)
  • Expert management contracte (PJ) și achiziții publice partener (expert, grad IA)
  • Coordonator monitorizare, evaluare și raportare partener (expert, grad IA)

Anunț concurs

Cerere Concurs

Tabel privind rezultatul selectiei dosarului

Centralizator nominal privind rezultatele finale ale concursului
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE