06.11.2017 13:31

Anunț examen - Expert gr IA - Promovare

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată şi modificată de Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu prevederile art. 12 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al ARACIS, aprobat prin Hotarârea nr.33/26.05.2016 a Consiliului ARACIS şi cu Capitolul II din Hotărârea nr. 268 din 23 martie 2011 cu modificările şi completările ulterioare, anunţă scoaterea la examen a doua posturi vacante de Expert gr. IA – cu atribuţii in cadrul Serviciului Experţi şi inspectori de specialitate -Acreditare şi Asigurarea calităţii educaţiei - studii universitare (poziţiile 8 si 11 din Statul de funcţii al ARACIS), în vederea promovarii personalului propriu.

Anunț de concurs, Cerere de înscriere și Bibliografie

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE