06.11.2018 15:33

Anunț examen promovare

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005, aprobată prin Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art. 12 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al ARACIS, aprobat prin Hotărârea nr.8/25.01.2018 a Consiliului ARACIS şi cu Capitolul II din Hotărârea nr. 268 din 23 martie 2011 cu modificările şi completările ulterioare, anunţă scoaterea la examen a unui post vacant din cadrul Biroului Administrativ de Îngrijitoare tr. I – cu atribuţii curățenie (poziţia 40 din Statul de funcţii al ARACIS), în vederea promovarii personalului propriu.

Anunț de concurs

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE