16.02.2007 16:04

Comunicat de presă - 15 februarie 2007

 

I. În ziua de 14 februarie 2007, între orele 10-14, în Aula Academiei de Ştiinţe Economice, Consiliul ARACIS a organizat o dezbatere pe tema asigurării calităţii în învăţământul superior. La această dezbatere au participat membrii Biroului Executiv al Consiliului ARACIS şi reprezentanţi ai universităţilor de stat şi particulare din Bucureşti: rectori, prorectori, decani, prodecani, membri ai Comisiilor de Evaluare Internă a Calităţii şi alte cadre didactice implicate în asigurarea calităţii.

II. Biroul Executiv al Consiliului ARACIS a constituit o echipă pentru revizuirea „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS“ şi a celor 5 părţi ale „Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii, programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior“, compusă din: - prof. univ. dr. ing. Radu Damian, din partea Consiliului ARACIS; - prof. univ. dr. Mihai Korka, din partea Comisiei Consultative şi de Auditare a ARACIS; - un expert evaluator din străinătate, ce urmează a fi desemnat.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE