30.01.2007 16:03

Sedinta Comisiei Consultative şi de Auditare a ARACIS

 

Astăzi,30 ianuarie 2007, a avut loc prima şedinţă a Comisiei Consultative şi de Auditare a ARACIS. Această Comisie are următoarea componenţă :

- Academician prof.univ.dr.Ionel Haiduc – Preşedintele Academiei Române
- Academician prof.univ.dr.Cristian Hera – Preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România
- Academician prof.univ.dr.ing.Radu Voinea – Preşedintele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
- Prof.univ.dr.Florian Popa – Academia de Ştiinţe Medicale din România
- Prof.univ.dr.Mircea Miclea – Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
- Prof.univ.dr.Zoltan Rostasz – Universitatea din Bucureşti
- Prof.univ.dr.Mihai Korka – Academia de Studii Economice Bucureşti
- Prof.univ.dr.Şerban Agachi – Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
- Prof.univ.dr.Gheorghe Popa – Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
- Prof.univ.dr.Cezar Bârzea – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
- Prof.univ.dr.Viorel Ciobanu – Universitatea din Bucureşti

Această comisie are regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul ARACIS.

În cadrul şedinţei a fost ales Preşedintele Comisiei Consultative şi de Audit a ARACIS, în persoana D-lui Prof.univ.dr.Mircea Miclea, precum şi doi vicepreşedinţi : D-l Prof.univ.dr. Zoltan Rostasz şi D-l Prof.univ.dr. Florian Popa.

În prima etapă, Comisia Consultativă şi de Audit a ARACIS va avea ca priorităţi analiza activităţilor privind pilotarea celor 10 universităţi propuse de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, îmbunătăţirea actelor normative ale ARACIS şi analiza situaţiei actuale a învăţământului superior din România .
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE