20.11.2006 15:59

Sedinta Consiliului ARACIS din data de 17 noiembrie 2006

 

Extras al  Procesului Verbal nr.3 al Consiliului ARACIS din data de 17 noiembrie 2006

În data de 17 noiembrie 2006 a avut loc şedinţa Consiliului ARACIS, la care au participat toţi membrii componenţi ai Consiliului, precum şi următorii invitaţi: reprezentantul ANOSR Traian Brumă şi reprezentantul UNSR Gabriel Petrea.

În urma discuţiilor, Consiliul ARACIS a luat următoarele hotărâri :

1. a  aprobat  formularele tip pentru contractele de prestări servicii pe care ARACIS le va încheia cu ministerul educaţiei, cu instituţiile de învăţământ superior şi cu persoanele fizice(evaluatori, traducători, etc)

2. a aprobat Statutul Comisiei Consultative a ARACIS , precum şi componenţa sa nominală, care este următoarea :

-  Acad. Ionel Haiduc - Preşedintele Academiei Române
-  prof.univ.dr. Cristian Hera – Preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România
-  Acad. Radu Voinea – Preşedintele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
- prof.univ.dr. Florian Popa – Academia de Ştiinţe Medicale din România
- prof.univ.dr. Mircea Miclea – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca
- prof.univ.dr. Ioan Mihăilescu – Universitatea Bucureşti
- prof.univ.dr. Zoltan Rostasz – Universitatea Bucureşti
- prof.univ.dr. Mihai Korka – Academia de Studii Economice Bucureşti
- prof.univ.dr. Şerban Agachi – Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca
- prof.univ.dr. Gheorghe Popa – Universitatea Al.I.Cuza Iaşi
- prof.univ.dr. Cezar Bârzea – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
-  prof.univ.dr. Viorel Ciobanu – Universitatea Bucureşti
- prof.univ.dr. Horia Cristea – Universitatea de Vest Timişoara

3. a aprobat Ghidurile  pentru evaluarea programelor de studii universitare şi pentru evaluarea instituţională, ghiduri ce urmează a fi transmise până în data de 23 noiembrie tuturor instituţiilor de învăţământ superior;

4. a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE