31.10.2006 15:58

Sedinta Consiliului ARACIS din data de 27 octombrie 2006

 

  Extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului ARACIS din 27 octombrie 2006:

          În data de 27 octombrie 2006, la orele 10.00, a avut loc la sediul provizoriu al ARACIS, din Bucureşti , b-dul Schitu Măgureanu nr.1,  şedinţa Consiliului ARACIS , cu participarea a 14 membri din totalul de 15. Totodată au fost invitaţi şi au participat la şedinţă, doi reprezentanţi ai organizaţiilor studenţeşti.

În cadrul ordinei de zi, stabilite în şedinţa Biroului Executiv al Consiliului ARACIS din data de 26 octombrie 2006, au fost discutate următoarele probleme :

-         elaborarea contractelor de prestări servicii să se facă de către directorii de departamente, în colaborare cu toţi membrii Consiliului arondaţi respectivului departament, urmând a fi prezentate proiectele acestora în şedinţa Biroului Executiv din 16 noiembrie 2006.

-         elaborarea ghidurilor (care vor fi întocmite de către Consiliul ARACIS), în urma consultării comisiilor de către Departamente, în vederea redactării într-o formă iniţială a acestor ghiduri, până la data de 08 noiembrie 2006.

-         scoaterea la concurs a două posturi vacante (purtător de cuvânt şi şef serviciu juridic), pentru data de 16 noiembrie 2006.

-         diferite probleme organizatorice.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE