27.12.2018 13:00

Newsletter-ul “Central and Eastern Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education” – CEENQA (Decembrie 2018)

 

ARACIS are plăcerea să aducă la cunoştinţa publicului interesat de dimensiunea internaţională a asigurării calităţii învăţământului superior că Central and Eastern Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education - CEENQA a publicat recent volumul 8, nr. 2/ Decembrie 2018 al Buletinului său informativ („Newsletter"), în care apar două referiri la activitatea ARACIS, respectiv evaluarea studiilor doctorale - "The Romanian agency for quality assurance in higher education - ARACIS is starting to implement new regulations for evaluating third Bologna cycle - doctoral studies" și proiectul QAFIN - "Student satisfaction survey in Romania - questionnaire proposed within a project aiming at improving public policies and the quality assurance system (QAFIN)".

 

Menţionăm ca ARACIS este membră a mai multor asociaţii internaţionale ale agenţiilor de asigurare a calităţii, inclusiv CEENQA. ARACIS a devenit membră cu drepturi depline a CEENQA în anul 2011, deoarece a apreciat că participarea sa la schimbul de bune practici între agenţiile din zonă şi colaborarea sa cu acestea reprezintă elemente importante atât pentru asigurarea calităţii propriei activităţi, cât şi pentru vizibilitatea rezultatelor sistemului de învăţământ superior din România.

 

 

 

 

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE