01.04.2019 10:25

Programul vizitelor de evaluare externă (01.04.2019-05.04.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 01.04.2019-05.04.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea de Vest din Timișoara

2. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

3. Universitatea din Craiova

4. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

5. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

6. Universitatea „Spiru Haret” din București

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE