04.05.2017 09:21

Programul vizitelor de evaluare externă (01.05.2017-04.05.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 01.05.2017-05.05.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Transilvania” din Brașov

2. Universitatea din Oradea

3. Universitatea din București

4. Universitatea din Craiova

5. Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș

6. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

7. Universitatea „Apollonia” din Iași

8. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

9. Universitatea de Vest din Timișoara

10. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca

11. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

12. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE