03.07.2017 14:22

Programul vizitelor de evaluare externă (03.07.2017-07.07.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 03.07.2017-07.07.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE